Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal

 

19.1. Noi, S.C. Arhi Design S.R.L., cu sediul in com. Malu Mare, str. Caracal, nr. 254, jud. Dolj, inregistrata la REGISTRUL Comertului Dolj la numarul J16/3323/1992 

si avand CUI RO 3069820, cu un capital social de 343000 lei, declaram ca suntem inregistrati in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor Datelor cu Caracter Personal 

la numarul de inregistrare 30261.

 

19.2. Baza Legala de aplicare

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata 

si completata, precum si a Regulamentului General privind protectia datelor, Regulamentul UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation 

EU 2016/679), S.C. Arhi Design S.R.L. este obligata de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dumneavoastra 

le furnizati catre noi. 

Aceste date colectate vor fi utilizate numai in masura in care legislatia de mai sus o permite.

 

19.3.Termeni in intelesul Legii 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679:

- date cu caracter personal - orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; 

- persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la 

unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 

automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin 

transmitere, diseminare sau in orice mod, alaturarea, combinarea, blocarea, extragerea, consultarea, stergerea sau distrugerea.

- stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese; 

- sistem de evidenta a datelor cu caracter personal - orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, 

indiferent dacă aceasta structura este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata după criterii functionale ori geografice; 

- operator - orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile şi structurile teritoriale ale acestora, 

care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal 

sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca 

operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

- persoana imputernicita de către operator - o persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile şi 

structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului; 

- tert - orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile şi structurile teritoriale ale acestora, 

alta decât persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, 

sunt autorizate sa prelucreze date; 

- destinatar - orice persoană fizica sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile şi structurile teritoriale ale acestora, 

căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terti; autoritatile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competente speciale de ancheta 

nu vor fi considerate destinatari;

- date anonime - date care, datorită originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificata sau identificabila.

 

19.4. Termeni in cadrul prezentului document:

- Cumparator – persoana fizica / juridica care efectueaza o Comanda.

- Client – persoana fizica / juridica care are acces la website, prin orice mijloc de comunicare.

- Utilizator – orice persoana fizica/juridica inregistrata pe www.arhidesign.ro, care, prin finalizarea crearii unui Cont, si-a dat acordul cu privire la clauzele 

site-ului continute in “Termeni si Conditii”.

- Cont – sectiunea din Site la care se poate avea acces prin completarea unei adrese de e-mail si a unei parole care permite Utilizatorului sa cumpere si sa transmita comenzi mult mai facil si care contine informatii despre Utilizator precum si 

istoricul de cumparaturi facute de acesta, incluzand un cumul de detalii (numar de comenzi, continut comenzi etc.).

Contract – se constituie ca fiind un contract la distanta incheiat intre S.C. Arhi Design S.R.L. si Cumparator/Utilizator, fara prezenta fizica simultana a

acelor doi intr-un spatiu comun.

 

 

19.5. Scopul colectarii datelor este: 

- confirmarea, facturarea si expedierea Comenzilor date de client, precum si rezolvarea anularilor sau altor probleme care apar in legatura cu o comanda plasata.

- informarea status-ului comenzii pe parcursul pregatirii, de la primire pana la livrare (daca este cazul)

- informarea vizitatorilor/clientilor/cumparatorilor /utilizatorilor care navigheaza pe site-ul www.arhidesign.ro, referitor la diferite functiuni noi puse la dispozitie 

in cadrul site-ului www.arhidesign.ro, referitor la diverse articole noi prezente pe www.arhidesign.ro, referitor la situatia curenta a contului de utilizator de 

pe www.arhidesign.ro,

- informarea acestora periodica privind evolutia si starea comenzilor plasate, evaluarea produselor si serviciilor oferite in procesele de vanzare si cele post-vanzare,

- promovarea produselor si serviciilor prin campanii de marketing, publicitate, prin mass-media sau alte mijloace de publicitate, administrative, prin trimiterea de newslettere prin email, telefon, posta si SMS.

- efectuarea de cercetare de piata in scop statistic, de cuantificare si urmarire a nivelului vanzarilor pe regiuni, zone sau pe unitati temporale (zile, saptamani, 

luni, ani) avand la baza si trasabilitatea comportamentului consumatorului in ceea ce priveste paginile articolele vizualizate pe www.arhidesign.ro, conversia 

vizitatorului catre statutul de cumparator, durata si numarul vizitelor pe site etc. ale consumatorului (vizitatorului/clientului /cumparatorului) de pe www.arhidesign.ro.

 

19.6. Prin citirea acestor Termeni si Conditii cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ati luat la cunostinta si faptul ca va sunt garantate drepturile 

prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale, dreptul de va putea adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor dumneavoastra, garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date si de Regulamentul EU 2016/679.

 

19.7. Dreptul utilizatorului de a rectifica / sterge datele

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata olograf in original, catre S.C. ARHI DESIGN S.R.L., la sediul 

nostru avand adresa de corespondenta: com. Malu Mare, str. Caracal, nr. 254, jud.Dolj si prin care puteti solicita:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Regulamentul EU 2016/679

- transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Regulamentul EU 2016/679;

- notificarea solicitarii catre terte parti carora le-au fost dezvaluite datele, in conditiile in care este rezonabil posibil si daca interesul legitim lezat este semnificativ mai mare decat efortul pentru acest demers. 

- Primirea unei copii cu datele personale existente in baza de date Arhi Design si pe care date aveti dreptul sa le trimiteti catre un alt procesator 

de date, ales de dumneavoastra.

- Orice vizitator/consumator/utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.arhidesign.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date, conform celor de mai sus. 

Rectificarea/stergerea datelor sau retragerea acordului de prelucrare date cu caracter personal poate avea loc dupa ce comanda in curs a fost finalizata sau a fost anulata.

 De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei pentru orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

19.8. Beneficiarii acestor date personale

Prin completarea datelor dumneavoastra personale in formularul de comanda sau in cel de creare de cont de utilizator, sunteti de acord in mod expres si 

neechivoc si acceptati neconditionat ca toate datele dumneavoastra personale sa fie incluse, stocate in baza de date a S.C. Arhi Design S.R.L., inregistrata 

in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 30261, sa fie utilizate si prelucrate in scopurile prevazute mai sus. In lipsa unei 

alte solicitari din partea Utilizatorului, folosirea acestor date va fi facuta in mod nelimitat in timp si spatiu de catre S.C. Arhi Design S.R.L., transferate/cedate 

catre terte parti, afiliatii si colaboratorii acestora, in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea lor, prin care garanteaza ca aceste date sunt 

pastrate la un nivel de securitate ce nu permite accesul neautorizat asupra lor si ca furnizarea acestor date cu caracter personal se face conform legislatiei 

in vigoare. Furnizorii de servicii de curierat si furnizorii de servicii de bancare se afla in cadrul colaboratorilor, alaturi si de alte companii cu care putem 

dezvolta incepe proiecte comune de marketizare in piata a produselor si serviciilor firmei noastre. 

Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Politie, Procuratura, Instante judecatoresti, organe de cercetare penala si catre alte 

organe ale statului cu functiuni similare, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri formulate expres din partea acestora.

 

19.9. Clientul final îşi exprimă consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ce sunt colectate şi procesate cu ocazia încheierii şi 

executării prezentului contract la distanta, aparut ca urmare a plasarii unei comenzi, în scopuri de marketing, reclamă, publicitate, campanii promoţionale, 

atribuire premii/alte beneficii, Arhi Design putând dezvălui datele cu caracter personal către colaboratori/parteneri contractuali, care le vor folosi în scopurile 

menţionate mai sus şi vor asigura protecţia acestora conform reglementărilor legale în vigoare.

 

19.10. Dreptul Utilizatorului de a-si retrage acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal  sau renuntarea la acest acord (utilizand una din variantele de solicitare/interventie pe datele personale, 

prezentate in acest document) este tratat separat de restul Termenilor si conditiilor din cadrul contractului intre noi partile (vezi termeni si conditii). 

Lipsa acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau Renuntarea la acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal nu afecteaza cu nimic 

acordul fata de celelalte clauze cuprinse in „Termeni si Conditii” si care se constituie in baza contractuala dintre noi partile, in procesul de comanda, vanzare/cumparare. 

Acordul dvs. sau dezacordul prelucrarii datelor dvs cu caracter personal nu afecteaza cu nimic procesul de cumparare, achizitie, vizita, creare cont etc 

pe care dvs le intreprindeti in navigarea pe site-ul www.arhidesign.ro

 

19.11. Dreptul de a inainta o plangere

Daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate, daca doriti sa exercitati oricare dintre drepturile de mai sus sau 

daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte sau daca doriti sa inaintati o plangere sau o nemultumire legate de experienta si interactiunea 

cu site-ul www.arhidesign.ro, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre Arhi Design S.R.L. pe adresa de corespondenta de mai sus.

 

19.12. Dreptul de acces al utilizatorului la datele personale

Pe baza unei cereri scrise, datata si semnata, expediata pe adresa de corespondenta a S.C. Arhi Design S.R.L., com. Malu Mare, str. Caracal, nr. 254, 

jud.Dolj, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

- sa vi se confirme faptul ca datele dumneavoastra personale sunt sau nu prelucrate (cererea poate fi facuta cu frecventa de o data pe an);

- sa interveniti asupra datelor transmise fie direct in contul de utilizator (daca aveti unul) fie prin cerere scrisa conform celor de mai sus;

- sa va opuneti (sa refuzati) prelucrarea datelor personale ale dumneavoastra din motive legitime legate de o situatie totalmente particulara.

- sa solicitati stergerea datelor conform celor de mai sus, cu exceptia acelor situatii stipulate de legile in vigoare.

19.13. Existenta unei facilitati de autocompletare date

Datele personale completate in formularul de comanda sau in iteratia de deschidere a unui cont de utilizator pe site-ul www.arhidesign.ro, va ofera posibilitatea de a fi notificat in ceea ce priveste status-ul comenzii curente, nivelul ofertelor curente, de a primi infomrari cu cele mai noi articole din gamele vandute pe site, discount-urilor aplicate unor articole (prin intermediul unor newslettere, email-uri, prin posta sau prin SMS, trimise periodic). Totodata in baza acestor informatii completate de dvs., avem posibilitatea de a va felicita cu ocazia unor 

sarbatori, zile de nastere etc, va putem trimite cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

In  cazul in care aveti un cont pe site-ul nostru, simpla logare va permite sa utilizati datele personale deja introduse astfel incat procesul de finalizare a comenzii devine foarte usor, la 

initializarea comenzii aceste date fiind autocompletate.