Termeni și condiții specifice produselor personalizate


    Vă rugăm să citiți cu atentie acest grup de termeni și condiții specifice modului de personalizare, înainte de a iniția cumpărări ale produselor personalizate cu elemente stabilite unilateral de dvs. Toți utilizatorii declară că înțeleg întreg conținutul și sunt de acord cu faptul că accesul și folosirea acestui website și a modului de personalizare sunt subiectul unor termeni și condiții enunțați în continuare și al altor legi aplicabile conform legislației în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și aceste condiții, vă rugăm să nu utilizați acest website pentru a cumpăra diverse produse.
    Veți putea efectua o comandă (trimite comanda) pe site-ul nostru, doar prin exprimarea explicită a acordului la prezenții termini și condiții, acord care se realizează prin bifarea căsuței aferente, pozitionată lângă butonul “Trimite comanda”. În caz contrar, nu se poate finaliza acest contract la distanță și implicit plasarea comenzii în vederea realizării acestui act de comerț, vânzare/cumpărare. Prin acționarea acestui buton însoțită de bifarea casuței, clientul înțelege că are un angajament ferm de a executa plata în totalitate a valorii comenzii plasate.
    - Clientul înțelege că plata poate fi efectuată în 2 modalități de plată: prin transfer bancar (prin Ordin de plată la bancă sau prin internet banking) sau prin plata online cu card.
    - Clientul înțelege că produsele personalizate comandate nu pot fi returnate.
    - Clientul înțelege că anularea comenzii poate fi făcuta în maxim 12 ore de la plasarea acesteia.
    - Clientul înțelege că dacă anularea comenzii se face mai târziu de 12 ore de la plasarea comenzii, suma platită pentru plasarea comenzii se constituie în despagubire relativ la pierderile suferite de Arhi Design prin procesarea comenzii. Clientul este de acord să renunțe de bunăvoie la orice pretenție de returnare a sumei plătite.
1.Definiții
Website = adresa www.arhidesign.ro, adresa pe care vă aflați în acest moment.
Compania = S.C. Arhi Design S.R.L.
Grup de termeni și condiții = contract la distanță între client și compania noastră în vederea achiziționării de produse și/sau servicii.
    Website-ul poate să nu fie disponibil pe orice browser de internet, mai ales pe versiuni mai vechi. Dacă este cazul, vă rugăm să accesați site-ul, folosind alt browser.
    Pentru detalii despre starea comenzilor plasate, ne puteți contacta de asemenea prin telefon, fax sau e-mail.
    Arhi Design S.R.L. își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și politica de confidențialitate și termenii și condițiile de folosire, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați acceptat să le respectați prin bifarea căsuței dedicate înainte a apăsa butonul Trimite Comanda, cu ocazia unor comenzi mai vechi.
    În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.
    În sensul ordonanței de urgență 34/2014, următoarele expresii și termeni se definesc după cum urmează:
consumator/client/vizitator/cumpărător de pe modulul de personalizare al Arhi Design SRL - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
profesionist/vânzător/furnizor - persoană juridică, privată, care acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale în legătură cu contractele care intră sub incidenţa ordonanţei de urgenţă nr. 34/2014.
produs/articol - orice bun corporal mobil
produse realizate conform specificaţiilor clientului sau personalizate în mod clar  - orice produse care nu sunt prefabricate, ele fiind realizate pe baza opțiunilor individuale sau ale deciziei clientului;
contract de vânzare - orice contract în temeiul căruia profesionistul transferă sau se angajează să transfere proprietatea asupra unor produse către consumator, iar consumatorul plăteşte sau se angajează să plătească prețul acestora, inclusiv orice contract care are drept obiect atât produse, cât și servicii;
contract de prestări de servicii - orice contract, altul decât un contract de vânzare, în temeiul căruia profesionistul prestează sau se angajează să presteze un serviciu consumatorului, iar acesta plăteşte sau se angajează să plătească prețul acestuia;
contract la distanţă - orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;
suport durabil - orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate. E-mail-ul este considerat un suport durabil, conținutul informațional aflat în corpul unui e-mail păstrându-se nealterat în serverele dedicate și în calculatoarele utilizate pentru respectiva corespondență.
stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale etc;
prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea. Ștergerea sau distrugerea se poate face la solicitarea expresă a unui client, pentru orice situație, excepție situațiilor impuse de lege, când aceste date au fost utilizate în mod expres pentru finalizarea contract prin întocmirea facturii fiscale, a chitanței fiscale și a documentelor de transport în vederea livrării comenzii;
sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice; Acesta este păstrat în conditii criptate, asigurându-se o securitate a datelor împotriva unor accesări și utilizări neautorizate.
operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoană împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
destinatar - orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari (ex. Poliție, procuratură, criminalistică, judecătorie etc);
date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;
date statistice - date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
2. Licențe de utilizare
    Arhi Design S.R.L. va acorda o licență limitată pentru a accesa / vizita site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea Arhi Design S.R.L.. Această licență nu include:
- revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe site;
- download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
- utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.
    Arhi Design S.R.L. va acorda o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a va crea un hyperlink către pagina de home a site-ului, atâta vreme cât acest link nu descrie Arhi Design S.R.L. sau un partener / afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii Arhi Design S.R.L. fără acordul prealabil scris al Companiei. Conținutul site-ului, integral și / sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale, fără acceptul scris prealabil al Arhi Design S.R.L.
3. Securitate
    Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului s.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
4. Comunicări
    Utilizatorii site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Arhi Design S.R.L. sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși,  care nu derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailing-uri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitate. Arhi Design S.R.L. își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.
    Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați Arhi Design S.R.L. și partenerilor/afiliaților săi licența / dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordați dreptul Arhi Design S.R.L. și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjunctie cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral Arhi Design S.R.L. sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.
5. Copyright (drepturi de autor și drepturi conexe)
    Întregul conținut de pe acest website (care include, dar nu se limitează la): texte, grafice, fotografii, produse, coduri, idei, poze, video, sunete sunt proprietatea S.C. Arhi Design S.R.L. (denumită în continuare compania) - ALL RIGHTS RESERVED, cu următoarele date de identificare: RO 3069820, J16/3323/1992, str. Caracal, nr. 254, com. Malu Mare, jud. Dolj. Compania nu garantează că website-ul și conținutul acestuia nu conține erori sau ca întregul conținut este 100% corect și valid. Clienții companiei au dreptul de a copia și printa conținutul website-ului sau porțiuni din acesta pentru unicul scop de a plasa o comanda în cadrul companiei noastre. Nu este sub nici o forma permisa preluarea conținutului de pe acest website în scopuri comerciale.
    Arhi Design nu își asumă răspunderea privind drepturile de autor și drepturile conexe pentru niciun element grafic, logo, texte, imagini sau orice alte elemente și concepte creative încărcate pe site de către Consumator/Client/Cumpărator/Vizitator, în modulul de personalizare. Prin încărcarea pe site a elementelor enumerate mai sus, Clientul își asumă și declară pe propria răspundere că deține drepturile de autor sau permisiunea scrisă a proprietarului de a folosi elementele vizuale respective și poartă întreaga responsabilitate legală care derivă din această declarație, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind declarația pe propria răspundere, înțelegând că declarațiile inexacte se pedepsesc conform legii. Arhi Design nu va fi responsabil sub nicio formă de eventualele litigii ce pot apărea în urma nerespectării Legii 8/1996 modificată și completată prin Legea 53/2015 cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe.
6. Mărci inregistrate
    Toate brand-urile, marcile, denumirile, folosite in cadrul acestui website sunt marci inregistrate ale companiei si / sau colaboratorilor, fiind protejate de catre legile in vigoare.
    Marca Arhi Design S.R.L. este o marca inregistrata si este detinuta de catre Arhi Design S.R.L.. Domeniul acestui website este detinut de catre Arhi Design S.R.L.. Utilizarea acestei marci, a domeniului sau a numelui, in forma directa sau “ascunsa” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila scrisa a Arhi Design S.R.L. este interzisa si se pedepseste conform legii. Utilizarea neautorizata a acestora revoca imediat licentele acordate de catre Arhi Design S.R.L., conform cu cele de mai sus.
    
7. Garantii oferite de website
    Site-ul este furnizat de catre Arhi Design S.R.L. Sub forma sa actuala pe o baza “asa cum este” si “atat cat este disponibil” fara nici un tip de garantii, exprimate sau interpretate. Arhi Design S.R.L. nu garanteaza ca site-ul, serverele pe care este gazduit sau e-mailurile trimise de la Arhi Design S.R.L. sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential daunator. Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu, Arhi Design S.R.L. fiind liber de orice raspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizarii informatiilor de pe site. Arhi Design S.R.L. nu este raspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. Arhi Design S.R.L. nu acorda niciun fel de garantie pentru continutul si utilizarea acestui site. Informatiile publicate corespund realitatii la momentul inscrierii lor pe site sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului.
8. Garantia produselor
    Produsele si/sau serviciile comercializate pe acest website beneficiaza de garantie in baza H.G. 21/1992, Legea 449/2003 si O.G. 174/2008. Nu se acorda garantia produselor ce prezinta urme de lovituri, crapaturi, zgarieri majore cu deformari ale elementelor sau schimbare de prezentare etc.
9. Produse disponibile
    Trebuie sa aveti peste 18 ani pentru a putea comanda de pe acest website. Specificatiile produselor disponibile pe website sunt mentionate in pagina fiecarui produs disponibil. Anumite produse pot deveni indisponibile in stoc  la un moment dat sau pot avea stoc limitat, compania nu are obligatia de a anunta clientul de stocul disponibil in timp real. Anumite produse pot suferi modificari de poze, specificatii, pret sau stoc in orice moment - compania nu are obligatia de a anunta clientii sau vizitatorii website-ului de aceste modificari.
    Comenzile care depasesc un anumit total valoric al produselor comandate (dupa ce au fost scazute eventuale discounturi sau vouchere) beneficiaza de transport gratuit oriunde pe teritoriul Romaniei (atata timp cat exista ca adresa de livrare fizica si este inscrisa in evidentele cartii funciare). Pentru fiecare comanda in orice moment cumparatorul este informat de pragul valoric care trebuie depasit pentru a beneficia de transport gratuit. In orice moment acest prag valoric poate fi modificat. Modificarile nu se aplica retroactiv la comenzile deja plasate sau in curs de plasare in timpul aceleeasi sesiuni.
10. Metode de comunicare
10.1. Comunicari telefonice
    Reprezentantii nostri pot prelua oricand comunicarile vizitatorilor site-ului arhidesign.ro, la telefon. Oricare ar fi produsele de interes, ne puteti suna oricand, in timpul programului de lucru, pentru a raspunde la intrebari legate de oferta prezentata pe website. Compania nu va fi tinuta responsabila pentru orice intarzieri sau greseli de comunicare cauzate de greseli ale clientului, omisiuni, intreruperi, stergere de fisiere din email, erori, defectiuni, virusi, intarzieri in operare sau transmisie, fie ca sunt sau nu rezultate ale unor forte majore, erori de comunicatie, furt, distrugere sau acces neautorizat in bazele de date, sistemele sau serviciile proprietate ale companiei sau ale vizitatorului.
10.2. Comunicari prin e-mail
    Comunicarile prin e-mail sunt preluate si procesate de catre agentii nostri. Compania nu va fi tinuta responsabila pentru orice intarzieri sau greseli de comunicare cauzate de greseli ale clientului, omisiuni, intreruperi, stergere de fisiere din email, erori, defectiuni, virusi, intarzieri in operare sau transmisie, fie ca sunt sau nu rezultate ale unor forte majore, erori de comunicatie, furt, distrugere sau acces neautorizat in bazele de date, sistemele sau serviciile proprietate ale companiei.
Metodologie de comanda a produsele
    Comenzile de produse pot fi plasate doar in cadrul site-ului (online), prin aplicatia dedicata pas cu pas in modulul cos de cumparaturi si trebuie sa:
alegeti produsul dorit
cititi cu atentie specificatiile, descrierea produsului, pretul si disponibilitatea lui
daca este produsul potrivit, adaugati produsul in cos
In acest punct puteti finaliza comanda:
alegeti beneficiarul (titularul) pentru facturare, dupa caz: pe persoana juridica, persoana fizica sau ONG;
completati datele de facturare si de livrare ale dvs. si/sau persoana juridica/ONG, persoana de contact, dupa caz;
selectati metoda de plata (transfer bancar sau plata cu card online);
revizuiti cu atentie inca o data comanda la nivel de bucati comandate, pret, taxe, Total de plata;
apasati butonul "Trimite Comanda". Prin apasarea acestui buton acceptati prin aceasta existenta unei tranzactii financiare intre dvs. si compania noastra. NU veti putea plasa comanda decat daca veti bifa casuta de confirmare (va dati acordul explicit) ca ati citit Termenii si Conditiile de utilizare prezente, ce se constituie in Contract comercial la distanta si care este valabil pana la incheierea livrarii conform legislatiei in vigoare. Dupa ce veti citi  cu atentie acesti Termeni si Conditii, trebuie sa bifati casuta dedicata. Prin bifare va dati acordul ca ati inteles si sunteti in totalitate de acord cu acesti termeni si conditii. In caz contrar nu se poate finaliza procedura de cumparare, conform actelor normative ce statueaza legalitatea tranzactiilor comerciale, asa cum sunt ele prevazute in codul fiscal.
Prin trimiterea comenzii luati la cunostinta si recunoaşteti în mod explicit că această comandă implică o obligaţie de a plăti valoarea comenzii catre Arhi Design S.R.L.
Veti primi un e-mail de instiintare ca a fost inregistrata comanda plasata. Clientul are obligatia ca dupa primirea informarii de inregistrare de comanda pe email, sa verifice cu atentie toate informatiile si sa notifice imediat angajatii companiei de eventuale erori survenite.  Compania nu va fi tinuta responsabila pentru orice intarzieri sau greseli de comunicare cauzate de greseli ale clientului, omisiuni, intreruperi, stergere de fisiere din email, erori, defectiuni, virusi, intarzieri in operare sau transmisie, adrese de livrare sau de email completate in eronat de client, fie ca sunt sau nu rezultate ale unor forte majore, erori de comunicatie, furt, distrugere sau acces neautorizat in bazele de date, sistemele sau serviciile proprietate a companiei. In anumite cazuri, operatorii nostri va pot contacta telefonic pentru confirmarea comenzii plasate sau pentru a va pune la dispozitie Informatii fiscale legate de comanda plasata, factura intocmita si altele reglementate prin lege. In cazul in care comanda este procesata si pregatita pentru livrare veti primi un email cu informarea acestui status.
11. Livrare produse
11.1. Zone deservite
    Arhi Design SRL ofera livrare prin curier oriunde in Romania.
11.2. Metode de livrare
    Efectuam livrari in 7-10 zile de la primirea comenzii cu articole personalizate, in functie de complexitatea specificatiilor personalizate, in conditiile enuntate mai jos (comenzile se pot prelua non-stop pe website).
comanda sa fie primita si achitata prin transfer bancar sau plata online prin card, pana la orele 13:00
livrarile se pot efectua in functie de programul curierului, de luni pana vineri.
orele de livrare nu pot fi garantate, depinzand unilateral de curier;
datele de livrare, facturare si de contact sa fie complete si corecte.
Datele cu caracter personal completate in procesul de plasare a comenzii vor fi utilizate doar in temeiul legii, cu scopul intocmirii facturii fiscale, a chitantei doveditoare de plata si a datelor logistice de livrare a comenzii. Orice alt scop (precizat expres), face obiectul unui acord voluntar din partea dvs. intr-o alta sectiune a site-ului din cadrul contului inregistrat de dvs. si se realizeaza doar prin bifarea unor casute dedicate. In orice moment aceasta confirmare de prelucrare a datelor personale in alte scopuri decat cele prevazute de lege poate fi revocata de catre client, unilateral, prin debifarea casutelor din sectiunea dedicata respectivului client inregistrat.
11.3. Timp de livrare
    Facem constant eforturi pentru a respecta timpii de livrare, insa acest lucru nu este tot timpul posibil in conditii de volume mari de comenzi, trafic greu, vreme nefavorabila sau alte conditii de forta majora. In situatii de acest tip se va incerca o noua livrare la data la care este posibil, mentinandu-se legatura cu dvs. in calitate de client.
    Este foarte important sa ne oferiti datele de livrare si contact corecte si complete, pentru a nu intarzia livrarea. Anumite livrari pot fi amanate sau chiar anulate in conditii de forta majora/in perioade foarte aglomerate etc., motiv pentru care veti fi informat telefonic sau prin email despre acest aspect. Arhi Design nu va fi in niciun fel responsabila pentru anumita pierderi ale clientului datorita amanarii sau anularii unor livrari din partea noastra.
11.4. Tarife de livrare
   *Transportul este gratuit pentru o valoare a cosului de peste 200 de lei, daca coletul nu depaseste 5 Kg.Tarifele de livrare sunt specificate in mod clar in cadrul plasarii comenzii. Tariful de transport este afisat in cadrul fiecarei comenzi in parte (TVA inclus). Peste 5 kg coletul se va taxa suplimentar cu 15.00 lei.

11.5. Metode de ambalare
    Toate produsele sunt ambalate cu atentie in cutii CO3 (carton ondulat in trei straturi).
Toate produsele sunt impachetate in ambalaje protectoare, pentru a evita defectiuni sau spargeri.
11.6. Riscuri de livrare
    In cazul refuzului de primire, Arhi Design nu isi asuma nicio raspundere cu privire la o noua data de livrare, ea urmand a fi stabilita de comun acord intre parti cu o noua achitare a contravalorii transportului, de catre client. Arhi Design va face toate demersurile necesare pentru a comunica catre client situatia ce ia nastere in urma refuzului de primire al comenzii de catre destinatar in vederea solutionarii acesteia in masura posibilitatilor.
    Destinatarul coletului poate fi contactat telefonic sau prin SMS inaintea livrarii, pentru stabilirea traseului de distributie. Destinatarului nu i se va comunica in avans ce anume urmeaza sa primeasca, folosindu-se termenul general de "colet".
    Compania noastra nu isi asuma nicio obligatie daca livrarea nu poate fi efectuata datorita informatiilor de livrare eronate, refuzului de primire din partea destinatarului sau daca destinatarul nu poate fi contactat la datele furnizate de catre client, situatii de vreme extreme (cod galben / cod rosu / cod portocaliu), acces limitat la adresa, perioade foarte aglomerate. Expeditia comenzii in cauza se poate redirecta contra cost catre o noua locatie cu livrare in termen de 72 de ore din momentul redirectarii. Nu poate fi considerata nelivrata o comanda aflata intr-o astfel de situatie.
    Ne angajam sa oferim in cel mai scurt timp detaliile referitoare la statusul unei livrari clientilor nostri atunci cand ne sunt solicitate si sa facem tot ce este posibil pentru a facilita livrarea comenzilor. Solicitarea poate fi telefonica (0351.405.469) sau prin email, la adresa urmatoare: comenzi@arhidesign.ro. In cazul in care clientul anuleaza comanda, dupa mai mult de 12 ore de la plasarea comenzii sau refuza sa primeasca comanda in momentul contactarii de catre curier in vederea livrarii sau este imposibil sa se  efectueze livrarea din vina exclusiva a clientului, clientul este de acord sa renunte la pretentia de a i se returna suma platitia pentru respectiva comanda, intelegand prin aceasta ca suporta cu intreaga suma de bani cuantumul de despagubire pentru nerespectarea acestor termeni si conditii.
12. Metode de plata
    Achitarea pretului pentru comenzile plasate online in modulul de personalizare se poate efectua doar prin transfer bancar (ordin de plata) in avans sau prin plata online cu card.
    Achitarea pretului pentru serviciile de concept grafic special si consultanta se va realiza prin transfer bancar in baza facturii proforma emise. Personalizarea produselor din comanda  se va realiza dupa confirmarea platii in contul S.C. Arhi Design S.R.L.
12.1. Card bancar
    La plasarea comenzii, puteti alege metoda de plata Plata Online prin card bancar, iar dupa finalizarea comenzii veti fi redirectat catre serverul securizat pentru plata (dupa apasarea butonului “Trimite Comanda”). Va rugam sa introduceti cu atentie datele cardului. Urmariti cu atentie mesajele de pe ecran si asigurati-va ca ultimul mesaj este de confirmare a platii efectuate si nu este un mesaj de eroare a efectuarii platii. Comanda va intra in pregatire din momentul in care exista confirmarea efectuarii cu succes a platii cu card bancar.
12.2. Transfer bancar
    Transferul bancar este efectiv o plata prin banca - O.P. (ordin de plata) - acest tip de plata poate fi efectuat direct la sediile bancilor la care aveti deschise conturi sau prin internet banking. Platile trebuiesc efectuate in avans, iar dupa plata este indicat sa ne transmiteti dovada platii prin email, pentru o procesare mai rapida a comenzii. Astfel, dupa validarea dovezii de plata, departamentul de contabilitate va integra comanda spre procesare.
Datele noastre pentru efectuarea platii sunt:
S.C. Arhi Design S.R.L.
RO 3069820, J16/3323/1992
IBAN RO82BRDE170SV24847101700
BRD - Sucursala Craiova
13. Facturare plati
    Pretul si modalitatea de plata sunt specificate in Comanda. Arhi Design este platitoare de TVA. Orice comanda de articole personalizate conform specificatiilor mentionate de client, plasata pe website se achita inainte, in conditiile mentionate anterior. Arhi Design va emite catre client o factura pentru bunurile si/sau serviciile livrate/prestate, obligatia clientului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare. Factura fiscala se emite pe numele platitorului (persoana fizica, juridica sau ONG). Conform  articolului 155, alineatul 6 din Codul fiscal "Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii", iar conform Codului fiscal art.155, alineatul 8, punctul c: "Se pot transmite facturi prin mijloace electronice". Arhi Design nu isi asuma raspunderea de a pune la dispozitia clientului factura fizica, ci doar in format electronic (fie prin email, fie in contul de utilizator, in cazul cand acesta s-a inregistrat. La solicitarea clientului, Arhi Design poate trimite clientului factura fizica semnata si stampilata in termen de 7 zile de la emitere sau prin curierat cu plata la destinatar, pentru orice localitate din tara. La incasarea banilor ramburs de catre curier, acesta va elibera chitanta doveditoare in numele Arhi Design.
14. Returnare produse
    Produsele personalizate nu se returneaza. Produsele sunt personalizate la cerere conform specificatiilor de personalizare prezentate de consumator, in baza comenzii realizate si plasate de acesta. In momentul plasarii comenzii, clientul admite ca a luat la cunoastinta ca produsele continute in aceasta comanda intra la categoriile de exceptii conform Ordonantei de urgenta nr. 24/2014, art. 16. Lit c) Produsele personalizate sunt exceptate de la dreptul de retragere/retur prevăzut la art. 9-15 din OUG 34/2014, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  în ceea ce priveşte contractele la distanţă şi contractele în afara spaţiilor comerciale.

    Daca produsul primit nu este conform cu specificatiile tehnice de pe site sau produsele prezinta defecte de fabricatie, se va inlocui cu un produs alternativ conform specificatiilor. Daca se agreeaza inlocuirea cu un alt produs mai scump, se va achita diferenta pana la valoarea produsului mai scump, iar daca se inlocuieste cu un produs mai ieftin, Arhi Design va returna diferenta in aceeasi modalitate in care s-a efectuat plata de catre client. Consumatorul va returna produsul neconform sau cu defect de fabricatie, pentru inlocuire, fara sa mai achite cheltuieli de transport. Costurile de transport pentru produsul inlocuitor sunt suportate de Arhi Design.
    
    In aceeasi politica se incadreaza si Produsele care au fost livrate gresit, adica alte produse decat cele solicitate pe site prin comanda ferma. Consumatorul va returna produsul livrat gresit, pentru inlocuire, fara sa mai achite cheltuieli de transport.
15. Reclamatii livrare
    Pentru reclamatii va rugam sa ne scrieti pe adresa de e-mail comenzi@arhidesign.ro. Este necesar ca reclamatia sa cuprinda datele de identificare ale clientului care reclama, poze doveditoare ale produsului si ale cauzei reclamate (daca este cazul), precum si detaliile de contact (telefon si/sau adresa de e-mail, precum si  numarul comenzii initiale).
    O reclamatie poate fi depusa in termen de maxim 2 zile calendaristice de la producerea evenimentului reclamat/maxim 14 zile de la livrarea produselor comandate, exceptand cazurile in care este prevazut altfel in contract pentru situatii specifice. Termenul maxim de solutionare a reclamatiilor este de 14 zile.
16. Anulare comenzii
    Anularea unei comenzi se poate face numai prin notificare scrisa la comenzi@arhidesign.ro in cel mult 12 ore de la plasarea comenzii si numai in cazul in care comanda n-a fost deja livrata curierului, semnalizata prin primirea de catre client a unui email cu mentiunea: ‘Comanda a fost expediata’.
    Avand in vedere ca toate comenzile personalizate sunt platite in avans, in cazul in care clientul anuleaza comanda dupa termenul mentionat mai sus, de maxim 12 ore de la plasarea comenzii sau daca clientul refuza primirea coletului sau din vina exclusiva a clientului livrarea nu poate avea loc intr-un interval de timp de maxim 30 zile, Arhi Design va considera suma de bani platita ca despagubire pentru pierderea pricinuita de executia unor produse personalizate care nu mai pot fi revandute si alte cheltuieli ocazionate de productie, logistica, livrare etc. si nu mai este obligata sa returneze acesti bani.
    Prin acceptul dat la prezentele termeni si conditii, clientul este de acord cu aceasta politica de despagubire practicata de Compania Arhi Design.
    Arhi Design isi rezerva dreptul de a anula o anumita comanda, urmand a anunta clientul de aceasta schimbare in maxim 11 ore de la primirea comenzii.
17. Confirmari de comanda si livrare
17.1. Confirmari de comanda
    Clientul va primi doar prin e-mail confirmarea unei comenzi noi plasate prin sistemul website-ului, impreuna cu un numar unic de comanda. Clientul are obligatia de a verifica orice informatie furnizata in cadrul comenzii si de a sesiza angajatii companiei in cazul in care au survenit anumite erori in informatiile oferite. Orice astfel de sesizare se va face prin e-mail sau telefonic, mentionandu-se numarul unic de comanda primit. Pentru orice modificare in cadrul comenzii survenita din partea noastra, angajatii Arhi Design vor notifica prin email sau telefonic clientul, urmand ca acesta din urma sa-si exprime acordul, caz in care comanda intra in procesare/pregatire/livrare sau dezacordul, caz in care comanda se anuleaza, dupa caz.
17.2. Probleme livrare comanda
Destinatarul nu este la adresa si nici altcineva in locatie - se va incerca o noua livrare in cursul aceleeasi zile, in cazul in care traseul livratorului permite; se va incerca o noua livrare a doua zi; se vor incerca maxim 3 livrari la aceeasi adresa, urmand a se lua legatura cu clientul, pentru noi indicatii; in cazul in care nici dupa cele 3 incercari livrarea nu este posibila sau au trecut 30 zile de la prima livrare nereusita, atunci clientul este de acord sa renunte la comanda si sa renunte la suma de bani platita, aferenta comenzii in cauza.
destinatarul refuza primirea coletului - angajatii companiei vor lua legatura cu clientul pentru alte directive de livrare; Daca clientul nu statueaza alte coordonate de livrare (in conformitate cu politicile Companiei si cu Termeni si Conditii Speciale) in maxim 30 zile, noi Arhi Design vom percepe ca despagubire suma de bani platita pentru comanda, iar Clientul este de acord sa renunte la returnarea acestei sume de bani.
in cazul in care comanda este livrata, sub semnatura, destinatarului mentionat sau unei alte persoane de la adresa, la termenul agreat de ambele parti, atunci compania este exonerata de orice penalitati sau despagubiri.
18. Confirmari de livrare
    La cerere, clientul poate oricand solicita detalii legate de confirmarea de livrare a comenzii asa cum este ea intocmita de curierul care a executat respectiva livrare. Aceasta solicitare poate fi facuta prin e-mail-ul de contact.
19. Cesionare si subcontractare
    Compania poate cesiona si / sau subcontracta o terta parte pentru servicii ce tin de onorarea comenzii fara informarea clientului, nefiind necesar acordul acestuia. Compania va fi intotdeauna responsabila fata de client pentru toate obligatiile contractuale.
20. Confidentialitate si publicitate
    Clientul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte parti sau nu va face publice nici una dintre informarile primite de la companie.
    Toate informatiile de orice natura furnizate de catre client companiei si cele furnizate de companie clientului, incluzand, dar fara a se limita la comanda, vor ramane in proprietatea companiei. Ele pot fi facute cunoscute numai cu consimtamantul scris al companiei si dupa obtinerea unui angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
    Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de client cu privire la comanda, livrare, comunicari, probleme survenite sau solutionari propuse, fara consimtamantul prealabil scris al companiei. Orice defaimare, publicitate / reclama negativa, informatii publice daunatoare companiei, facute de catre client fara acordul companiei, pot atrage dupa ele apelarea la instantele judecatoresti competente si solicitarea de plata unor daune, in functie de prejudiciile create.
21. Termene si penalitati
    In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare a comenzii, compania va anunta clientul in legatura cu noul termen estimat de finalizare a livrarii. Se va incerca solutionarea unor eventuale probleme pe cale amiabila. In cazul in care compania primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
    In cazul in care clientul intarzie din vina sa, sa plateasca produselor solicitate in termen de 24 ore de la plasarea comenzii, din orice motiv (lipsa disponibil in banca, esuare plata online cu card, card expirat, lipsa conexiune internet etc) Arhi Design isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul si sa anuleze comanda, in orice moment.
22. Respectarea legilor si standardelor
    Compania va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, cu privire la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea bunurilor si serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate in munca, mediu.
23. Raspundere
    Compania nu poate fi tinuta responsabila pentru daune de orice fel, pe care clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor sau deteriorarea acestora.
24. Servicii de consultanta si concepte grafice
    In eventualitatea dezvoltarii (la cererea expresa din partea clientului) de concepte grafice speciale si consultanta privind personalizarea produselor promotionale, altfel decat sunt oferite in modulul de personalizare, Vanzatorul, actionand in calitate de consilier, are dreptul sa factureze acest servicii grafice speciale, separat Clientului. Aceste prestari de servicii grafice speciale sunt si ele exceptate de la dreptul de retragere/returnare conf. OUG 34/2014, art. 16 lit a). Facturarea aditionala a serviciilor grafice speciale, se va face in baza unei oferte transmisa pe email, obtinand acordul clientului ca replica la emailul de oferta. Clientul intelege ca prin confirmarea si achitarea pretului ofertat este de acord cu propunerea facuta si intelege ca obligatia de plata se face in avans prin Tranfer bancar (O.P. sau internet banking) si intelege de asemenea ca articolele supuse personalziarii prin aplicarea serviciilor grafice speciale sunt nereturnabile.
25. Incalcare prevederi si drepturi
    Daca compania nu executa obligatiile sale, clientul va notifica compania asupra acestei neindepliniri in scris pe e-mail: comenzi@arhidesign.ro. Un plan de actiune va fi validat intre parti in termen de 5 zile lucratoare de la notificare.
26. Forta majora
    Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
27. Legea aplicabila
    Prezentul contract este supus legislatiei romane in vigoare. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente din orasul Craiova.
28. Prevederi diverse
    Daca una sau mai multe prevederi al prezentului grup de termeni si conditii de vanzare sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, anumite prevederi nu vor fi aplicate si partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul legii.
    Compania si clientul vor fi considerati contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte.
    Termenii si conditiile acestui website inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre partile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti.
29. Consimtaminte
    Clientii/Vizitatorii/Utilizatorii/Cumparatori acestui website trebuie sa se exprime explicit ca sunt de acord cu acest grup de termeni si conditii speciale modulului de personalizare. Ca Utilizator, intelegeti şi sunteti de acord cu urmatoarele responsabilitati care va revin in momentul in care trimiteti o comanda prin intermediul site-ului catre Companie: sa furnizati date adevarate, exacte şi complete despre dumneavoastra si despre livrare conform cerintelor fiscale de completare a documentelor fiscale (factura si/sau chitanta).
    Datorita volumului mare de informatii, caracteristicile si disponibilitatea produselor prezentate in acest site se pot schimba fara o notificare prealabila. Arhi Design isi rezerva dreptul de a sterge sau a adauga orice informatie pe site, a intrerupe orice activitate sau a arhiva continutul site-ului fara nicio notificare prealabila. In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca Arhi Design isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.
Atentie!
Modulul de personalizare al Arhi Design SRL intra la exceptii privind dreptul de retur / retragere, cf. art. 16 lit. c din OUG 34/2014.
Produsele personalizate sau realizate dupa specificatiile consumatorului si NU pot fi returnate daca ele corespund calitativ si nu prezinta defecte de fabricatie.
    Imaginile produselor sunt prezentate pe website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi din punct de vedere al nuantelor de culoare, fapt datorat diferentelor de culoare intre nuantele digitale (RGB), prezentate pe monitor si nuantele tiparite (CMYK).
    In acest sens, nu vom emite o notificare prealabila.
    De obicei, aceste diferente nu au niciun impact in ceea priveste functionalitatea, design-ul sau caracteristicile fundamentale ale produsului.
    
    Produsele personalizate pot avea afisat uneori pe spate numele si/sau emblema producatorului, in cazul in care acestea sunt produse originale ale producatorului.
    In cazul in care clientul ajunge in modulul de personalizare din pagina unui produs aflat pe www.arhidesign.ro sau ca adresa indexata de catre unul din motoarele de cautare, sau ca adresa salvata anterior, relatia contractuala dintre Client si Companie intra tot sub incidenta Termenilor si conditiilor specifice modulului de personalizare, la fel ca in varianta in care intra direct in modulul de personalizare prin apasarea butonului “Personalizare” aflat pe bara rosie din partea superioara a paginii web.