ALCHIMIA FERICIRII - Al-Ghazali

Cod produs: CARTI1654
14,36 lei
Livrare
DPD
16,99 lei
Livrare gratuită peste 100 lei, 1-3 zile lucrătoare
(termeni și condiții)
Plată
Plata se efectuează ramburs, cu cardul, sau prin transfer bancar.

Produs indisponibil pentru comandă

Ne pare rău, acest produs nu mai face parte din oferta noastră.

Vezi alte produse

Descriere produs

Al-Ghazali (cca. 1056-1111), a fost unul dintre cei mai influen?i filosofi, teologi, juri?ti ?i mistici suni?i ai Islamului. Numele lui poate fi legat de introducerea aristotelismului sau, mai curând, a avicennismului, în teologia musulman?. Abordarea lui Al-Ghazali privind contradic?iile aparente dintre ra?iune ?i revela?ie a fost acceptat? de aproape to?i teologii musulmani de mai târziu, ?i, prin intermediul lui Averroes ?i a autorilor evrei, a avut o influen?? semnificativ? asupra gândirii medievale occidentale.  Al-Ghazali (numele s?u complet fiind Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali) a fost apropiat de conduc?torii Imperiului Selgiuc, dar a în?eles c? standardele etice corespunz?toare unei vie?i religioase virtuoase sunt incompatibile cu func?iile sale în serviciul sultanilor, vizirilor ?i califilor ?i a ales s? renun?e la leg?turile sale cu elita politica ?i militar? a statului.  Alchimia fericirii, publicat? în persan? (Kimiya-yi sa’adat), spre sfâr?itul vie?ii sale, urm?re?te atenuarea tensiunilor dintre filosofii ?i misticii Islamului ?i scoate în eviden?? importanta autodisciplinei ?i a ascetismului. Traducerea de fa?? are la baz? traducerea publicat? în 1910, în englez? de Claud Field (The Alchemy of Happiness) ?i este structurat? în opt capitole, aproximativ egale ca întindere.  Cartea de fa?? reune?te o serie de interpret?ri ale unor pilde cu con?inut religios evocate în Coran ?i ale unor idei exprimate de Mahomed, de al?i profe?i sau înv??ati musulmani. Chestiunile abordate de Al-Ghazali aduc în prim-plan ideea unei vie?i religioase exemplare. Astfel, el prezint? mai multe sfaturi pentru musulmanii pio?i. Raportul omului cu divinitatea, cu semenii s?i, cu rudele apropiate, dar ?i implica?iile religioase ale institu?iei c?s?toriei sau ale muzicii ?i dansului sunt printre cele mai importante subiecte din lucrarea lui Al-Ghazali.  S? ?tii, o, preaiubite, c? omul nu a fost creat în glum? sau la întâmplare, ci a fost f?cut într-un fel minunat ?i pentru un ?el înalt. Chiar dac? nu a existat dintotdeauna, el tr?ie?te ve?nic; ?i chiar dac? trupul s?u este slab ?i p?mântesc, spiritul îi este m?re? ?i dumnezeiesc.  ?i cu cât este mai ales subiectul cunoa?terii noastre,cu atât mai mare va fi încântarea sim?it? în studierea acestuia; de exemplu, ne-ar face mai mult? placer s? ?tim secretele unui rege decât dac? am afla secretele unui ministru. V?zând c? Dumnezeu este cel mai înalt obiect posibil pentru cunoa?terea noastr?, cunoa?terea Sa trebuie s? ne d?ruiasc? mai mult? desf?tare decât oricare alta.  

Caracteristici

  • Alte detalii: Format carte: b5 130x200 Numar pagini: 104 ISBN: 978-606-587-249-3 Data publicatie: 30.11.-0001 Editura All
  • Brand: Arhi Design

Istoric produse