Criza Uniunii Europene si Ordinea Globala in Era Trump - Valentin Naumescu

Cod produs: CARTI2465
50,09 lei
Livrare
DPD
16,99 lei
Livrare gratuită peste 100 lei, 1-3 zile lucrătoare
(termeni și condiții)
Plată
Plata se efectuează ramburs, cu cardul, sau prin transfer bancar.

Produs indisponibil pentru comandă

Ne pare rău, acest produs nu mai face parte din oferta noastră.

Vezi alte produse

Descriere produs

"Ceea ce une?te multiplele ?i altminteri foarte diferitele perspective ?i abord?ri din aceast? carte este ideea de criz? a Uniunii Europene ?i tentativele de refacere a ordinii globale, la sfâr?itul a ceea ce putem numi „etapa post-R?zboi Rece". Nu avem înc? o denumire consacrat? a erei în care intr?m, dar începem s? îi deslu?im contururile: instabilitate, incertitudine, frustrare, adâncirea clivajului sistem vs. antisistem (a se vedea alegerea lui Donald Trump la Casa Alb? ?i Brexitul), intensificarea mi?c?rilor contestatare, în special ale tinerilor, violen?? crescut?, schimb?ri foarte rapide de context politic ?i economic, tendin?e de dezintegrare la nivel european ?i la nivelul unor state na?ionale, recrudescen?a curentelor na?ionaliste ?i faliilor identitare rasiale, etnice ?i religioase, concuren?? dus? pân? la agresivitate ?i poten?ial conflictual, sl?birea puterii hegemonice a Statelor Unite, fragmentarea sistemului interna?ional ?i dezacorduri frecvente în cadrul sistemelor de organizare ale lumii occidentale. Volumul think-tankului „Citadel" se dore?te, a?adar, o diagnoz? a Uniunii Europene ?i a vecin?t??ilor ei ?i, prin extensie, o privire mai larg? asupra politicii globale, asupra sistemului de aranjamente ale lumii în care tr?im, la sfâr?itul erei Obama ?i începutul erei Trump. Fire?te, nu avem preten?ia de a trata exhaustiv acest moment al crizei (crizelor) europene sau al ordinii interna?ionale, dar reu?im totu?i s? deschidem, credem noi, câteva direc?ii majore de în?elegere a contextului în care ne afl?m." Valentin Naumescu Valentin Naumescu este conferen?iar abilitat la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universit??ii Babe?-Bolyai Cluj-Napoca. A fondat (2013) ?i coordoneaz? Grupul de Reflec?ie ?i Analiz? Interna?ional? „Citadel", un think-tank de politic? extern? al universit??ii clujene. Din 2015, este expert independent al Comisiei Europene în domeniul rela?ii interna?ionale. Printre cele mai recente c?r?i ale sale se num?r? Democracy and Security in the 21st Century: Perspectives on a Changing World (ed. Cambridge Scholars Publishing, 2014), The European Union’s Eastern Neighbourhood Today: Politics, Dynamics, Perspectives (coeditat? împreun? cu Dan Dungaciu, Cambridge Scholars Publishing, 2015) ?i Marile schimb?ri. Crize ?i perspective în politica interna?ional? (Ed. Trei, 2015). Valentin Naumescu are totodat? o experien?? diplomatic?, fiind fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (2005– 2007), ?i Consul General al României la Toronto (2008–2012). Are gradul diplomatic de ministru-consilier. Colec?ia Contributors reune?te lucr?ri informative, inteligente, semnate de nume cu autoritate în diverse domenii. Cititorul va g?si în paginile colec?iei argumente conving?toare, analiz? riguroas? ?i independen?? în gândire. Volumele incluse în aceast? colec?ie sunt menite s? te fac? s? în?elegi ideile, tendin?ele ?i muta?iile din lumea modern?, din actualitatea imediat? ?i din min?ile celor ce provoac? sau decid schimb?rile.

Caracteristici

  • Alte detalii: Autor: Valentin Naumescu Nr. de pagini: 384 ISBN: 978-606-719-902-4 Anul apari?iei: 2017 Format: 130 x 200 mm, paperback Editura Trei
  • Brand: Arhi Design