GENIUL ECONOMIC - Sylvia Nasar

Cod produs: CARTI1639
66,67 lei
Livrare
Curier / Locker
Livrare gratuită peste 100 lei, 1-3 zile lucrătoare;
Articolele "la comandă" se livrează în 5-7 zile lucrătoare.
(termeni și condiții)
Plată
Plata se efectuează ramburs, cu cardul, sau prin transfer bancar.

Produs indisponibil pentru comandă

Ne pare rău, acest produs nu mai face parte din oferta noastră.

Vezi alte produse

Descriere produs

O istorie a gândirii economice moderne ?i o colec?ie de biografii atent reconstituite ale celor mai de seam? teoreticieni ai acestui domeniu: Marx ?i Schumpeter, Keynes ?i Hayek, Irving Fisher ?i Milton Friedman, Paul Samuelson ?i Amartya Sen etc. Printre problemele abordate se afl? ?i urm?toarele: Este oare s?r?cia o calamitate inevitabil? pentru majoritatea oamenilor? Este preferabil? planificarea economiei sau eliberarea acesteia de orice restric?ii, cu riscul gener?rii nedrept??ii? Cum pot fi evitate crizele economice, foametea, r?zboaiele? Cine ar trebui s? decid? sensul activit??ii economice? Care este cea mai potrivit? solu?ie pentru bun?starea tuturor na?iunilor?  Cartea analizeaz? în detaliu contextul social, politic ?i economic în care au tr?it gânditorii aminti?i, conturând o perspectiv? mai larg? pentru discutarea teoriilor economice ale acestora. De pild?, sunt tratate pe larg situa?ia socio-economic? a Angliei industriale ?i a Austriei din vremea celui de-al Doilea R?zboi Mondial, precum ?i consecin?ele celor doua r?zboaie mondiale asupra ??rilor implicate în aceste conflicte. Sunt analizate cauzele economice ale foametei, s?r?ciei ?i conflictelor armate, valen?ele planific?rii economice, ale redistribuirii, dar ?i ale liberaliz?rii pie?ei, precum ?i punctele tari ?i cele slabe ale principalelor teorii economice formulate începând cu secolul al XIX-lea: socialismul/comunismul ?i liberalismul.  De asemenea, autoarea acestei istorii a economiei descrie pe larg ?i apari?ia primelor think-tank-uri ?i a principalelor institu?ii economice moderne (cum ar fi Rezerva Federal? în SUA), pledând în general pentru importanta adopt?rii deciziilor economice pe baze ra?ionale, prin teoretiz?ri ?i experimente, prin analizarea crizelor ?i a fenomenelor extreme (infla?ie, defla?ie, s?r?cie, foamete, faliment) ?i prin consultarea unui grup cât mai mare de exper?i în diferite domenii (sociologie, economie, politic?, educa?ie, cultur?, servicii medicale etc.)  Lucrarea contine ?i 35 de fotografii, con?inând în special portretele gânditorilor analiza?i: Jane Austen, Charles Dickens, Henry Mayhew, Friedrich Engels, Karl Marx, Alfred Marshall, Mary Paley, Beatrice Potter/Webb, Joseph Chamberlain, Sydney Webb, Winston Churchill, Irving Fischer, Joseph Schumpeter, Friedrich von Hayek, John Maynard Keynes, Joan Robinson, Richard Kahn, Milton Friedman, Paul Anthony Samuleson, Amartya Sen.  Dup? succesul ob?inut cu O minte sclipitoare (A Beautiful Mind, 1998), Sylvia Nasar continu? seria de restituiri biografice recompunând via?a ?i epoca în care au gândit ?i activat p?rin?ii teoriilor economice care ne influen?eaz? înc? destinul.  Geniul economic este o veritabil? epopee a gândirii economice moderne, pledând pentru analizarea crizelor ?i a conflictelor economice în contextul mai larg care le genereaz? ?i exprimând convingerea autoarei, Slylvia Nasar, în puterea oamenilor de a-?i determina singuri destinul economic.    

Caracteristici

  • Alte detalii: Format carte: x4 165x235 Numar pagini: 496 ISBN: 978-606-587-180-9 Data publicatie: 30.11.-0001 Editura All
  • Brand: Arhi Design

Istoric produse